zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0 | Kategoria: Instrukcje podatkowe