Użyteczność rachunku przepływów pieniężnych

Sprawozdania finansowe za okresy

Sprawozdania finansowe za okresy śródroczne. Obowiązek wykazywania w sprawozdaniu informacji niefinansowych. Do aktywów pieniężnych zalicza się tak jak inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne za miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, nabycia innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne