ustawa o organizacji imprez turystycznych 2020

Główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech

Główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości. Prawo autorskie a współpraca w projektach IT. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach projektów IT, szczególne normy ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a zarówno różnorodność stosowanych przez producentów modeli.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne