system osf granty

COVID19 a programy operacyjne

COVID-19 a programy operacyjne typy i terminy konkursów finansujących badania artykuł o funduszach uijnych przeznaczone jest na rzecz osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności na rzecz pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a zarówno dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków.

Dodany: 2020-06-23 | Komentarze: 0 | Kategoria: Fundusze unijne