świadectwo pracy 1/4 etatu wzór

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy stan.

Dodany: 2020-02-11 | Komentarze: 1 | Kategoria: Prawo pracy