świadczenia rodzinne 2020 epuap

Przychody i koszty finansowe w jednostkach pomocy

Przychody i koszty finansowe w jednostkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest także obowiązującą jednostki.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 0 | Kategoria: Sektor publiczny