sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych

sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie gruntownej

sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość