scalona nomenklatura towarowa handlu zagranicznego

Środki trwałe 2019 Unimex Projekt zakładowego planu kont

Środki trwałe 2019 Unimex. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne