ppk a zamówienia publiczne

Podpis elektroniczny a zasada pisemności w Prawie zamówień

Podpis elektroniczny a zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo


zmiana umów na realizację zamówienia

zmiana umów na realizację zamówienia publicznego,. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, poświęcony komunikacji.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 2 | Kategoria: Zamówienia publiczne