PPK 2020 po angielsku

PPK 2020 w jst obowiązkiem wynikającym z

PPK 2020 w jst obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno się podjąć, tak aby przygotować się oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1 | Kategoria: PPK