podatki lokalne w gminach

kontach księgi głównej majątek obrotowy

kontach księgi głównej majątek obrotowy. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.

Dodany: 2020-03-06 | Komentarze: 1 | Kategoria: Podatki