po co archiwizować dokumenty

Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania

Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na zrealizowanie.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne