nomenklatura scalona działy

Ordynacja podatkowa 2019 Unimex Projekt

Ordynacja podatkowa 2019 Unimex. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę także odprowadzania i oczyszczania.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Nomenklatura scalona