nomenklatura scalona cn wyszukiwarka

nomenklatura scalona budowa Od 1 listopada

nomenklatura scalona budowa. Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przemiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną obowiązywać istotne zmiany spojone z tzw. białą listą podatników VAT. 150 rozlicznych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. ma zastosowanie split payment. Nowe przepisy przewidują też szereg sankcji w przypadku nieprzestrzegania innowacyjnych przepisów.

Dodany: 2020-04-14 | Komentarze: 3 | Kategoria: Nomenklatura scalona 2020


Ordynacja podatkowa 2019 Unimex Projekt

Ordynacja podatkowa 2019 Unimex. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę także odprowadzania i oczyszczania.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Nomenklatura scalona