nomenklatura scalona cn a pkwiu

Środki trwałe 2019 Unimex Projekt zakładowego planu kont

Środki trwałe 2019 Unimex. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne