nauka samodzielnego księgowania pdf

Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne dla jednostek.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


3 plan kont organizacji pozarządowej;

Zobacz do kiedy sprawozdanie fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg nadzwyczaj ważnych przemian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, bieżących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie dla organizacji.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość