likwidacja firmy a dokumentacja pracownicza

W dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem

W dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza