kto prowadzi akta osobowe 2020 pracownika

Kodeksy dobrych praktyk Mobbing

Kodeksy dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest niejednokrotnie na jedną osobę, tymczasem może także odnosić się grupy ludzi. Z roku rocznie problem jest coraz z większym natężeniem.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 0 | Kategoria: Czas pracy