jakie środki trwałe 2020 podlegają amortyzacji

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a zarówno pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo wolumen rat do spłaty.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1 | Kategoria: Środki trwałe