jak zmienić regulamin pracy

Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej

Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakim.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza