czy środki trwałe w budowie podlegają amortyzacji

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 1 | Kategoria: Środki trwałe