co to są środki trwałe w firmie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 1 | Kategoria: Środki trwałe


jakie są dozwolone uproszczenia

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe