91 c karta nauczyciela

Wypowiedzenie stosunku pracy Status prawny pracowników

Wypowiedzenie stosunku pracy. Status prawny pracowników samorządowych został określony odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane.

Dodany: 2020-05-02 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne