Jakie dokumenty są umieszczane w części C akt osobowych? jest


Jakie dokumenty są umieszczane w części C akt osobowych? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Jakie dokumenty są gromadzone w związku z przystąpieniem pracownika do PPK, a jakie w związku z rezygnacją z wpłat? Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania czyli można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jakże prawidłowo usunąć Sankcje za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, czyli jakiego wykroczenia można się dopuścić, kto ponosi odpowiedzialność i jakie są kary? z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt Jakie dokumenty są umieszczane w części C akt osobowych? osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)